Říjen 2009

Vyvolávanie duchov, postup, príprava

29. října 2009 v 17:16 | trdielQo
Príprava miesta pre seansu:
Základom je pochopiteľne uzatvorená tmavá miestnosť. Jediným svetlom v miestnosti bude žiara zo sviečky. Teraz sa musíš rozhodnúť ako vážne chceš vyvolávanie duchov brať. Existujú totiž dve varianty - jednoduchá prístupná pre všetkých a zložitá.
Jednoduchá varianta: Vychádza v podstate z tej zložitejšej ale nie je tak náročná.
Čo budeš potrebovať: sviečky(koľko chceš), stolík, poprípade dosku alebo len pohár, ruženec, kríž s dubového dreva oviazaný červenou niťou.
V tmavej miestnosti si sadnite okolo stolíka. V miestnosti môžu svietiť len sviečky. Potom zatvorte oči a len tak relaxujte a snažte sa na nič nemyslieť. Potom sa dohodnite aké bude vaše znamenie. Môže to byť napr. kopnutie do stolíka alebo pohyb pohára. Pokiaľ máte dosku s písmenami položte na ňu akýkoľvek predmet. Vyvolaný duch bude potom daným predmetom hýbať a ukazovať na písmená. Dopredu tiež musíte zvoliť hovorcu, ktorý ducha vyvolá a dohodnúť sa na tom koho chcete vyvolať. Potom už máte všetko pripravené na dokonalú seansu. Položte ruky na stôl tak aby sa dotýkali malíčkami a palcami. Sústreďte svoje myšlienky na ducha, ktorého chcete vyvolať. Vyvolávanie je v tomto prípade jednoduché postačí veta typu:" Duch mojej mŕtvej babičky volám ťa v túto neskorú hodinu. Objav sa nám. Nemusí to znieť presne takto ale akokoľvek podobne. Potom sa opýtajte či je v miestnosti a ak vám dá znamenie o jeho prítomnosti začnite sa pýtať. Pozor nikdy nezabudnite na konci seansy ducha znova odvolať. Postačí jednoduchá vetička typu: "Duch, ďakujeme ti za pomoc, ktorú si nám poskytol a teraz sa vráť kam ti náleží. Odvolávame ťa z nášho sveta a preto sa už medzi nás smrteľníkov nevracaj."
Zložitá varianta: Tento postup však nie je úplne podrobný vzhľadom na to, že špiritizmus nie je žiadna zábava . Pokiaľ sa chceš skutočne do niečoho takého pustiť musíš si o špiritizme zistiť veľa vecí, učiť sa správne zaklínadlá a zmysel pentagramov.
Čo budeš potrebovať: je toho veľa ale základom je pochopiteľne špiricistická tabuľka. Ale iný dorozumievací predmet, svätená voda, ruženec, veľa sviečok strieborné kríže, pentagramy, posvätené kadilo…
Pre príklad ako taká pravá špiricistiká seansa vyzerá vám prinášam ukážku z Herpetilovi čiernej mágie("Vysoko ctihodného Herpentila kňaza spoločnosti ježíša, krátke vysvetlenie čiernej mágie obsahujúce zaklínanie a mena najmocnejších duchov a ich pečatí") Pozor niektoré časti sú zámerné vynechané pretože to nie je žiadna zábava na krátenie času. K magickým skúškam jest vždy prvým a najnutnejším počinom narysovať kruh, pretože bez neho nikto nie je chránený pred zlými duchmi, ktorí v každú dobu špehujú ľudské pokolenie. Preto nech majster učiní z panenského papieru kruh v šírke deviatich metrov, na ktorom musí byť napísané krvou bielej holubice príslušné mená. Nutno mať palicu rezanú z likového dreva. Všetko vymenované musí byť vyhľadané a pripravené pri nove v stredu alebo piatok v hodinách, ktoré sú venované týmto planétam Merkúru a Venuši, informácie o hodinách možno vyhľadať v astrologických knihách. Majster pri tom musí byť sám, ak však chce viacej osôb musí byť ich počet nepárny. Keď bolo toto všetko správne a dobre pripravené nech vstúpi majster sám alebo so svojimi učňami do kruhu a pri vstupe vyslovuje: Harim, Karis, Astacas, Enet, Miram, Baal, Alisa, Namutei, Arista, Kappi Megrarat, Sagisia, Surathakar…
Pár typů, jak lze ducha vyvolat
 • Sedněte si s lidmi, které seženete,že s vámi půjdou do kolečka a chyťte se za malíčky a jako ochranu si udělejte ochranný kruh pokud nechcete, tak si vezměte alespoň na sebe něco stříbrného, ale musí to být pravé stříbro!!!!
 • Pak si určete nějakou věc podle které budete určovat,jestli v místnosti duch je nebo není.
 • Všichni zavřeme oči a jeden z nás říká: Duchu (teď řekne to jméno toho ducha, kterého chcete vyvolávat)! Pokud tu jsi shoď tu sklenici z poličky (předmět si můžete vybrat jakýkoliv)!
 • Otevřete oči. Jestliže předmět spadl, tak je duch v místnosti.
Druhý způsob vyvolávání
Takže opět si sednete do kolečka a říkáte dohromady: V bílém lese, v bílém kočáru, v bíle rakvi leží (a teď to jméno toho koho chcete vyvolávat).
Tento způsob je stručný a je spíše pro začátečníky, ale pro pokročilejší máme ještě 3. způsob!
Třetí způsob vyvolávání
 • Takže zatáhněte si žaluzie (záclony), aby byla v místnosti co největší tma a sedněte si např. s kamarádkou na zem.
 • Poté rozsviťte svíčku a počkejte, až se trochu rozhoří a řekněte: např.vy si musíte říct jméno toho zemřelého a kdy se narodil a zemřel, takže např. Karel Hadřík 1925-1989 a teď nejdůležitější otázky:
  Jsi přítomen v této místnosti?
  Zemřel jsi přirozenou smrtí?
 • Po té společně opakujte text: Karle Hadříku (vy si řekněte to svoje jméno zemřelého) zemřelý 1925-1989 (vy ten svůj rok), pokud jsi v této místnosti, dej nám svoje znamení prudkým pohnutím plamene svíčky.
Keďže ja s týmito rituálmi nemám pražiadne skúsenosti a neviem ani približne odhadnúť ich účinnosť, ak sa rozhodnete niektorý z nich vyskúšať, napíšte do komentárov, čo sa vám podarilo, aby sme sa všetci vedeli poučiť!
A pre tých, ktorých zaujímajú duchovia a vedia po anglicky, tu je jedna on-line hra, kde si môžete vyskúšať, nakoľko "obstojíte" v svete duchov… :-P (Mňa zlikvidovali okamžite.)

Jak můžeme vyvolávat duchy

29. října 2009 v 15:45 | trdielQo
Je mnoho způsobů, jak vyvolávat duchy, proto vám uvedu jen nějaké. Sami si vyzkoušejte jaké vyvolávání vám bude nejvíce vyhovovat a podle něj se řiďte.
a) Nejprve si vytvoříme úplně kompletní abecedu i s háčky. Poté k tomu ještě přidáme: ano, ne, nevím, číslice od jedné do deseti. Připravíme si skleničku z čirého skla a ne moc velkou. Nyní abecedu rozdáme dokolečka na hladký povrch, po kterém by sklenička lehce jezdila. Jeden z vás uchopí skleničku a řekne: "Vyvoláváme tě duchu (jeho jméno), prosím přijď mezi nás" a foukne do skleničky a položí ji doprostřed kruhu abecedy otočenou tak, aby byl otvor skleničky na desce. Jakmile toto dořeknete musíte všichni, kdo vyvolávají položit lehce ukazováček na skleničku. Po chvilce se zeptáte jestli je duch přítomen a on by měl najet na "ano" poté se můžete ptát na jakékoli otázky. A nezapomeňte mu vždy poděkovat. Když ducha chcete odvolat, tak řeknete "odvolávám" a pustíte prsty za skleničky a skleničku otočíte.
b) Sedneme si do kruhu a chytneme se za ruce. Zavřeme oči. Opakujeme 3x "Vyvoláváme tě duchu (jeho jméno) prosíme tě přijď mezi nás" pak se ho zeptáme: jestli jsi zde přítomen, udělej znamení, kterého by jsme se nebáli. Potom se ptáme na otázky, ale tak , aby se na otázky dalo odpovídat ano a ne. Ukázka: Budu někdy bohatá? Jestli ano, tak uděl znamení.

Co jsou to duchové? Jsou to vitální bytosti mrtvých lidí?

29. října 2009 v 15:42 | trdielQo
Většinou jsou to neuspokojené vitální bytosti. Ty spokojené takové věci nedělají. Proto lidé v Indii dodržují několik rituálů, když někdo zemře. Ve skutečnosti zemřelého jeden měsíc krmí. Když někdo zemře, po celý měsíc kladou před jeho dům všemožné druhy jídla, protože věří, že člověk, který zemřel, má ještě hlad.
I my jsme pro našeho otce a matku připravovali jídlo. Často přišel pes a jídlo snědl; někdy nás to rozzlobilo. Ale vesnický brahmín nám dal dobrou radu. Řekl nám: "Váš otec na sebe vzal podobu psa a ten pes teď jí toto jídlo." Díval jsem se na psa alespoň šestkrát nebo sedmkrát se slzami v očích a myslel si přitom: "Ach, můj otec jí." Pes jedl a já jsem se na něj díval s takovým pohnutím, protože nám brahmín řekl, že jedl za našeho otce. Takové vesnické pověry! Viděl jsem to na vlastní oči. Když můj otec a matka zemřeli, měsíc jsme dodržovali tento rituál, a potom jsme věřili, že už nejsou hladoví.


Vyděsila by vaše transcendentální fotografie tyto vitální bytosti? A odehnala by je, kdyby nás napadly, když, řekněme, jdeme po ulici?

29. října 2009 v 15:41 | trdielQo
Věřte mi, že když uvidí transcendentální fotografii a ta bude v té chvíli pracovat, budou se bát. Problém spočívá v tom, že v takové chvíli nebudete na transcendentální fotografii myslet. Jste-li napadeni, jste šokováni a na fotografii si nevzpomenete. Když však oběť přijímá světlo z transcendentální fotografie, budou hrozivě vystrašeny a budou přinuceny odejít. Tyto síly odejdou pouze tehdy, když člověk přijímá. Jestli se však na transcendentální fotografii bude dívat někdo, kdo není mým žákem a nezáleží mu na mně, bude to pro něho jen obrázek. Nezíská z něj žádné světlo a tyto síly se bát nebudou.

Když někomu, kdo se stal obětí těchto sil, ukážete obyčejnou fotografii, neochrání ho, i když v ni bude mít víru. Za prvé, nebude mít dostatek víry právě v tu fotografii, pokud to není má transcendentální fotografie. Za druhé, i kdyby v ni měl víru, nepřijde z ní božskost. Ochranná síla světla působí zvláštním způsobem. V této židli je duše a v mém těle je také duše. Je ale obrovský rozdíl mezi duší v mém těle a duší v židli. Je pravda, že v mrkvi je Bůh a v tužce je Bůh. Ale kolik božskosti je v té mrkvi nebo v té tužce? Jestliže se oběť dívá na transcendentální fotografii a je schopna z ní přijímat, vitální bytost bude nucena odejít. Bude velice vystrašena světlem a silou, které proudí z obrázku do oběti.

Síly napadají, ale vždy existuje ochrana. Nejlepší je myslet na ochranu jako na první věc, když se ráno modlíte a meditujete,.


Ale v Americe to nepoznají.

29. října 2009 v 15:40 | trdielQo
Sri Chinmoy: Ne, v Americe to nepoznají. Mnoho lidí, kteří jsou napadeni zlými silami, končí v Americe v nemocnici, protože příčinu jejich nemoci nikdo nechápe. V indických vesnicích se to přijímá jako běžná událost. Proto se dětem zakazuje chodit ven mezi třináctou a patnáctou hodinou. Když musí jít ven, chodí ve skupinách, ale ne samy. Mezi jednou a třetí hodinou odpolední je nejhorší doba.

Stávají se takové věci v některých částech světa častěji než jinde? Protože je v Indii více okultistů než v Americe, jsou tam takové případy častější?

29. října 2009 v 15:40 | trdielQo
Sri Chinmoy: Nevím. Podle některých knih, které jsem četl, se mi zdá, že i v Americe se to stává často.

Stává se to často?

29. října 2009 v 15:39 | trdielQo
Sri Chinmoy: Znám a viděl jsem asi deset nebo jedenáct případů. Ne že bych se jimi zabýval, ale viděl jsem, jaké věci se stávají. Takovýmito případy se většinou zabývají okultisté. V Indii jsou lidé, kteří vůbec nejsou okultisty, ale ví něco o vitálním světě a se zlými duchy zacházejí velice hrubě. To je velmi špatné. Začnou oběť zuřivě bít. Když mi bylo asi šest nebo sedm let, náš soused se stal jejich obětí. Přišel vesnický zaříkávač a začal ho nemilosrdně bít kusem dřeva. Muž plakal a křičel, ale zaříkávač řekl: "Tím, že biji tebe, ve skutečnosti vymítám zlého ducha." Zaříkávač a měl úspěch, jak tomu často bývá, ale bylo to velice kruté.

Existuje způsob - ne pro duchovního člověka, ale pro obyčejného člověka - jak bojovat, když ho napadne nějaký duch?

29. října 2009 v 15:38 | trdielQo
Je dobré, když člověk může ukázat něco takového. Zaútočí-li nepřátelský, zlý duch, vždy je nejefektivnější obranou použít čistotu. Tyto síly nedokáží čistotu snést.
Když je někdo napaden a je bezbranný, okultisté mu mohou určitým způsobem pomoci. Také jsem to už dělal. Nejprve vytvoří kruh a pak vstoupí do duše osoby, která se stala obětí. Duše může dát okultistovi zprávu; má všemohoucí sílu ukázat okultistovi podobu onoho přízraku nebo zlého ducha. Takže duše ho ukáže jako pod rentgenem a řekne: "To je on, to je ten zlý duch, který mě napadl." Tehdy okultista ihned nakreslí nebo namaluje či nějakým jiným způsobem zaznamená duchovu podobu na papír. Zdaleka nemusí být umělcem. Potom použije okultní formuli a s pomocí duše celou jeho tvář přeškrtne. Když to udělá, duch, který byl v oběti, odejde. Postižená osoba může upadnout do bezvědomí, může zvracet nebo se chovat divně. Oběti zlého ducha se většinou velice bojí vody a také svých přátel a příbuzných. Cokoliv, co vidí, je děsí. Ale když okultista použije svou sílu, oběť je ihned osvobozena. Ve vážných případech, kdy se pomoc od kompetentního okultisty nenajde, lékaři postiženému píchají injekce a dělají mnoho jiných věcí. Oběť může zůstat v nemocnici tři, čtyři, pět dní, než zemře, a po většinu času bude v kómatu.

Jak se duch zmocní člověka? Jak získá přístup k jeho vědomí? Prostě tam vnikne?

29. října 2009 v 15:37 | trdielQo
Duchové mají sílu ve vitálním světě. Mohou to učinit snadno - například když jdete po ulici nebo jindy. Ale proč jen duchové? Lidské myšlenky do vás mohou také vniknout. Pokud máte právě teď dobré myšlenky, velice mocné myšlenky, mohou silně vniknout do někoho jiného. Vysíláte k někomu myšlenkové vlny a on před sebou může uvidět skutečnou bytost, jakoby ve snu. Tato bytost na sebe může vzít jakoukoli podobu, kterou si budete přát. Myšlenkami můžeme tvořit podoby, neboť myšlenky jsou velice mocné. Když jogíni používají svou sílu vůle nebo myšlenky, ihned jí dávají podobu. Myslíte si, že příběh o ukradeném lilku (pozn.) je pouze vymyšlená historka nezakládající se na pravdě? Ta historka je zcela autentická. Žena, která se neustále zjevovala, dítě a to všechno vycházelo z Mistrovy síly vůle. Jogín použil svou sílu vůle a ta ihned dostala podobu.
Pozn.: "Bezpečný v Mistrově soucitném zájmu" z knihy krátkých příběhů Sri Chinmoye "Zahrada duše"

Rád bych pochopil rozdíl mezi duší a duchem. Vím, že jsou to dvě úplně rozdílné věci, ale nemohu rozdíl mezi nimi pochopit.

29. října 2009 v 15:36 | trdielQo
Duch, jak je toto slovo používáno na Západě, je vitální bytost, která většinou není dobrá. Duše, která představuje Boha, je hluboko uvnitř nás; je součástí Já. Prostřednictvím duše vstupujeme do své všeprostupující božskosti. Když používáme termín ,duše', míníme tím jiskru Já, Vševědoucího a Všemohoucího. Duch, jak toto slovo používáme my, je vitální bytost, která je neuspokojená nebo nespokojená. Je mnoho, mnoho rušivých, překážejících a konfliktních sil, které na sebe berou podobu duchů.
Tito duchové se snaží vytvářet nesoulad, oddělení a tak podobně. To je jejich úloha. Duchové také někdy někomu pomohou získat ve vitálním světě informace o tom, co se děje nebo co se stane zítra či pozítří. Dokážou to, neboť vitální svět se nachází výše než svět fyzický. Když vylezete na strom a vyhlédnete z jeho koruny, budete mít širší rozhled a všechno uvidíte lépe. Z vitálního světa je snazší pozorovat, co se děje ve fyzickém světě. Z fyzického světa je ale velice těžké vstoupit do světa vitálního. Zabývají se tím okultní praktiky a spiritismus.

Duchové často někomu řeknou, že přivedou jeho rodiče nebo jiné drahé zesnulé, aby truchlícího navštívili. Rád bych lidem, kteří tyto duchy poslouchají, řekl, že se dopouštějí velikého omylu, protože duchové ve skutečnosti nepřivádějí duši toho určitého člověka, drahého a blízkého. Spíše přivádějí nespokojené, hladové bytosti z vitálního světa.
Existují duchové, kteří se zmocňují existence lidí, jež s nimi jednají. Vnější bytost těchto lidí duchům umožňuje, aby do nich vstoupili, s tím výsledkem, že jsou duchy ovládnuti. Tito lidé někdy předpovídají mnoho věcí, které se mohou stát, nebo také ne. Bohužel je to nepřivádí k duchovnímu životu. Po několika letech duchové řeknou: "Nyní nám zaplať. Dali jsme ti jméno a slávu. Nevěděl jsi nic o minulosti nebo budoucnosti. Ukázali jsme ti to, a teď nám musíš zaplatit." Co jim může dát? Hladovým duchům nemůže přinést radost jeho jméno ani sláva, a tak ho uškrtí. Mnoho, mnoho černých mágů a lidí, kteří se zaobírali duchy, bylo uškrceno nebo nějak jinak zabito. Vím to, neboť jsem byl blízko řady takových případů.

Abychom se ale vrátili ke slovu ,duch' - v Indii používáme tohoto výrazu s velkým D a znamená něco zcela jiného než na Západě. Tento Duch je mužskou formou Boha, který nevstupuje na pole stvoření. Je to neprojevené Za, Já. Když vstoupíme do vnitřního života a děláme duchovní pokrok, uvědomujíce si sami sebe a osvobozujíce se od strachu, pochybností a omezení, tehdy získáváme volný přístup k Duchu. Tak dosahujeme svého vlastního ztotožnění s Kosmickou Vizí a Skutečností. Na Západě užíváme slovo ,duch' a míníme přitom spiritismus a bytosti ve vitálním světě.

Pokud k nám přijde duch, jak můžeme poznat, je-li to duch dobrý, nebo zlý?

29. října 2009 v 15:35 | trdielQo
Když se k vám přiblíží dobří duchové, vždy budete cítit vůni květiny. I když v pokoji žádná květina nebude, ucítíte její vůni nebo vůni kadidla a získáte radost. Ale když se k vám přiblíží zlí duchové, v místnosti i ve svém těle vždy pocítíte strach a úzkost nebo neklid. Těsně předtím, než jste přišli, jste mohli být velice čistí, ale zlí duchové učiní vaši mysl nečistou.

Může duch člověku pomoci?

29. října 2009 v 15:34 | trdielQo
Ano. Rodiče mohou během snu přijít a říci vám něco dobrého nebo vám předpovědět budoucnost nebo vás prostě varovat před něčím, co se stane.
Moje matka zemřela před více než dvaceti lety a nyní je v Nebi. Mnohokrát mi přišla pomoci. Když se mi někdy něco ztratí a jsem znepokojen, protože to potřebuji, objeví se moje matka přede mnou. Tak jako ve fyzické podobě vidím vás, vidím i ji a mohu se jí dotknout. Tehdy mi řekne: "Podívej, je to v tamté zásuvce." Odpovím: "Tam to být nemůže, protože jsem ji nepoužíval. Nikdy ji nepoužívám." Ale najdu to tam. V Indii se říká, že když něco někam položíte levou rukou, bude vám trvat celé hodiny, než to najdete. Samozřejmě je i jiná metoda. Když něco někam založím a soustředím se při tom, hned dokážu zjistit, kde to je.

Byl jste někdy posedlý nějakým duchem?

29. října 2009 v 15:33 | trdielQo
Duchové přicházejí a snaží se posednout duchovní Mistry, ale to nemohou. Nedovolíme jim to. Je to Boží Vůlí, abychom s nimi bojovali.
Jednou, když mi bylo jedenadvacet let, ke mně přišlo a napadlo mě šest duchů. Byl jsem právě v posteli a začal jsem s nimi bojovat. Díky Boží Milosti museli tito duchové odejít, ale později se vrátili. Bylo to kolem třetí hodiny ranní a bylo to takové pozdvižení, že dolů sešli všichni obyvatelé domku - bylo jich jedenáct nebo dvanáct. Pouze můj bratr, který spal v mém pokoji na vedlejší posteli, mohl vidět, že jsem s něčím bojoval a mluvil cizí řečí. Nerozuměl smyslu toho, co jsem říkal, ale zapsal si, co slyšel, když jsem se hádal a bojoval. Potom se mě zeptal na smysl oněch slov, ale já jsem všechno zapomněl. Později jsem se koncentroval a meditoval a smysl oněch cizích slov jsem mu řekl.

Byli to zlí duchové. V nestřeženém okamžiku se nám zlí duchové často snaží vzít naše duchovní síly. A není to pouze duchovní síla, kterou berou. Pokud máte upřímnost, prostotu a především čistotu, budou se snažit vzít si ji také. Čistotu si vezmou nejdřív, protože vědí, že když někdo ztratí čistotu, nemůže již dělat další pokrok. Když chce mít člověk v duchovním životě něco trvalého, musí mít především čistotu.

Co se stane s takovou duší v další inkarnaci? Je zničena?

29. října 2009 v 15:30 | trdielQo
Sri Chinmoy: Duše není zničena. Ale v této inkarnaci bohužel nemá dostatek příležitosti udělat pokrok, projevit svou božskost.

Kdybyste jí nepomohl, zůstaly by s ní ty síly po celý život, nebo by ji časem opustily?

29. října 2009 v 15:30 | trdielQo
Sri Chinmoy: Netuším, co by se v jejím případě dělo. Možná, že by to trvalo několik let a potom by síly uviděly, že je slabší a slabší, a opustily by ji. Ne, že by se slitovaly, ale proto, že už by ji zničily. Potom by šly k někomu jinému. Neznamená to ale, že když odejdou ta osoba se uzdraví. Ne! Jestliže člověka těžce poškodily nebo ho natrvalo zničily, mohou jít k někomu jinému a snažit se vytvářet problémy zase jemu. Pokud duch oběť úplně nezničil, je možné, že se vyléčí. Ale po úplném zničení je to beznadějné.

Děje se na Západě například to, že zlí duchové do někoho vstoupí a ostatní si myslí, že jde o nějakou nemoc? Mohly by některé psychiatrické případy být ve skutečnosti případy, kdy do někoho vstoupila zlá síla?

29. října 2009 v 15:29 | trdielQo
Ano. Na Západě jsem viděl mnoho takovýchto případů v psychiatrické péči. Jedna z mých prvních žákyň byla ve skutečnosti napadena zlou silou, ale její matka se domnívala, že se mentálně zhroutila, a poslala ji na jeden nebo dva roky do nemocnice v Bronxu. Tam se téměř zbláznila. Jednoho dne mi o ní řekla jiná žákyně a mně jí bylo velice líto. Byl jsem v té době na Manhattanu, a tak jsem ji navštívil. Byla tam už nějakou dobu - trpěla a nedělala žádný pokrok, byla ve velice špatném stavu. Mysleli si o ní, že ztratila příčetnost a potřebuje psychiatrickou péči, ale já jsem jasně viděl, že byla napadena nebožskou silou. Tehdy mě ještě příliš neznala, jen o mně náhodou slyšela. Ale pomohl jsem jí a za pár dní byla propuštěna. Poté jsme u ní doma měli dvakrát meditaci a měl jsem tam několik přednášek. Jednou, když jsem začínal svou meditaci, ke mně přišla její kočka, padla mi k nohám a vnitřně mi řekla, že si přeje lidskou inkarnaci. Všichni byli překvapeni, jak ke mně najednou přiběhla, padla rovnou k mým nohám a upřeně se na mě dívala.

Existuje nějaký způsob, jak s těmito bytostmi bojovat?

29. října 2009 v 15:28 | trdielQo
Sri Chinmoy: Ano, přinesením míru. Mír je tou nejlepší protilátkou. Když do těchto bytostí vejde mír, ihned zemřou. Je pro ně jako jed, neboť tento neklidný svět se míru nesmírně bojí. Jestliže můžeme vrhnout mír do člověka, který se stal obětí agresivních životních sil, mír jeho agresivitu ihned spolkne. Rodiče mohou tento problém snadno vyřešit, když se budou koncentrovat na srdce svých malých dětí a budou do nich vnášet mír. Jiné řešení neexistuje. Tento problém vyřeší pouze mír.

Jak poznáte rozdíl mezi člověkem, který chce mít moc, protože je posedlý jednou takovou bytostí, a člověkem, který chce mít moc, protože je to v jeho podstatě, protože není duchovně vyvinutý?

29. října 2009 v 15:28 | trdielQo
Pokud to člověk dokáže, nejjednodušší je koncentrovat se na duši. Potom uvidí, zda se dotyčná osoba stala obětí špatných sil, nebo zda po moci touží její vlastní vitální bytost. Vezměme v úvahu dítě. V dětské tváři bychom měli cítit čistotu. Dítě by mělo být od přírody sladké a roztomilé. Ale jestliže místo toho vidíme, že neustále něco rozbíjí, pere se a je plné agresivity, víme, že je něčím posedlé. V některých případech se dítě posedlé už narodí a když vyroste, jeho samotnou přirozeností je bojovat a dobývat. Chce, aby ostatní byli vždy až za ním nebo u jeho nohou. U dítěte to podle toho můžete říci snadno. A pokud se člověk dokáže soustředit na něčí duši, hned pozná, zda je ten člověk posedlý jinou bytostí, nebo nikoliv.

Jak se z něho nakonec dostanou?

29. října 2009 v 15:26 | trdielQo
Sri Chinmoy: Dostanou se z něj, až si konečně uvědomí, že jsou i vyšší světy, jichž mohou dosáhnout. Také ve vitálním světě je nutno aspirovat, abyste mohli jít za, jít výše. Nemáte-li aspiraci, musíte tam zůstat. Ani na tomto světě neučiní člověk za svůj život naprosto žádný pokrok, pokud nemá aspiraci. Přijde a zůstane tím nejobyčejnějším člověkem, možná po mnoho životů. Mnozí lidé se chovají jako zvířata. Proč? Je to proto, že nemají aspiraci jít za své zvířecí vědomí.

Ale co se s těmito dušemi stane? Nejsou svobodné, jsou stále jaksi vázány na své dřívější životy.

29. října 2009 v 15:26 | trdielQo
Sri Chinmoy: Chce-li nějaký duchovní člověk projevit slitování, potom je osvobodí, vysvobodí je z vitální úrovně. Řekne jim, že působí utrpení nejen svým příbuzným a přátelům, ale také sami sobě. Řekne jim, že budou-li takto pokračovat, není před nimi žádná budoucnost a žádné světlo. Ale dokud Mistr nepomůže, tyto duše setrvávají v tomto politováníhodném stavu mnoho a mnoho let.